مبنای چگونگی محاسبه شهرت ها در شبکه اجتماعی

 1. اعتبار بانکی

  • خوشه بندی مشتریان (خوشه بندی بر اساس میانگین موجودی، مانده، میزان گردش، تعداد تراکنش در بازه های زمانی متفاوت)
  • اعتبارسنجی مشتری بر اساس داده های مشتری در سامانه های بانکی خارج از بانک(تسهیلات، چک بانک مرکزی)
  • بر اساس برچسب مشتریان در بانک (مشتریان دارای تسهیلات، حساب جاری، سهامداران، دارندگان دستگاه کارتخوان، گروه بندی مشتری)
 2. اعتبار اجتماعی

  • عضویت در شبکه اجتماعی
  • اعتبارسنجی مشتری بر اساس داده های مشتری در شرکت های مرتبط با بانک مانند کارگزاری، بیمه، صرافی و ... .
  • میزان دارایی و اعتبار مشتری بر اساس سایر دارایی ها (سهام، طلا و ... که قابل دریافت از طریق شرکت سمات می باشد)
  • میزان مشارکت در نظرسنجی ها در رابطه با محصولات بانکی در شبکه اجتماعی
  • تعداد پیشنهادات جدید و قابل قبول در جهت محصولات مورد نیاز در شبکه اجتماعی
  • نشر و یا بازنشر پیام ها بخصوص پیام های بانکی در شبکه اجتماعی
  • دعوت از دوستان بخصوص از سایر شبکه های اجتماعی مانند گوگل، یاهو، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی
  • انتشار پیام در شبکه های اجتماعی مانند گوگل، یاهو، فیس بوک
  • انتشار عکس و ویدئوهای مرتبط بخصوص مدیاهای مرتبط با بانکداری
  • مشارکت در کمپین های تبلیغاتی بانک بخصوص محصولات جدید
  • اعلام نظر در رابطه با کاربران
  • اعلام نظر در رابطه با پروژه ها
  • پاسخگویی به سوالات سایر مشتریان
  • انتقال وجه به روش های مختلف برای دوستان در شبکه اجتماعی
  • پرداخت قبض
  • پرداخت اقساط به صورت الکترونیکی
  • پرداخت اقساط به صورت الکترونیکی پیش از موعد
  • خرید از درگاه الکترونیکی
  • خرید از کارتخوان
  • دریافت Fame از دیگران
 3. اعتبار به واسطه مشارکت

  • میزان تامین مالی به روش اهدا
  • میزان تامین مالی به روش قرض
  • میزان تامین مالی به روش پاداش
  • حمایت از پروژه ها
  • ضمانت پروژه ها
  • در صورت ضمانت پروژه از مقدار اعتبار این بخش تا قبل از نهایی شدن پروژه به میزان ضمانت کاهش می یابد.
 4. اعتبار به واسطه موفقیت

  • انجام پروژه های موفق توسط مجریان پروژه
  • نظارت بر پروژه های موفق
  • حمایت از پروژه های موفق
  • تامین مالی پروژه های موفق
  • ضمانت پروژه های موفق
عنوان ضریب اختصار
اعتبار بانکی 3 A
اعتبار اجتماعی 2 B
اعتبار مشارکت 4 C
اعتبار موفقیت 5 D
Fame = (A×3)+(B×2)+(C×4)+(D×5)