استفاده از کوکی ها

ملی فاند از کوکی ها استفاده می کند. این کوکی ها شامل کوکی های سرویس های مورد استفاده ملی فاند در زمینه ابزار های تحلیل گر و کوکی های مربوط به پلاگین های شبکه های اجتماعی می شوند. کوکی ها فایل های کامپیوتری کوچکی هستند که بر روی دستگاه شما قرار می گیرند. کوکی ها امکان استخراج اطلاعات شما را ندارند و فقط اطلاعات مربوط به نوع و چگونگی استفاده شما از وبسایت ملی فاند را ذخیره می کنند. این اطلاعات که توسط کوکی ها به ما ارائه می شوند به ما کمک می کنند سرویس های ملی فاند را بهینه کنیم. شما می توانید در تنظیمات مرورگر خود کوکی ها را غیر فعال کند اما باید در نظر داشته باشید که این کار بر روی کاربری وبسایت تاثیر منفی خواهد داشت.